Filma ndërkombëtarë të paharrueshëm me aktorët më të shquar.

Filma gazmorë me nota të larmishme krijimtarie intelektuale.

Transmetoji televizionet shqiptare
dhe ndërkombëtare nëpërmjet OTT

Mirëpresim stacionet shqiptare, si dhe rrjete televizive ndërkombëtare
që të na transmetojnë OTT 24/7 kanalin dhe programacionin. | Oda TV

Teknologji moderne e transmetimit Over-The-Top me anë të internetit

Shfaq programacione drejtpërdrejt

Veçanërisht për Shpërndarësit e Sinjaleve TV Kabllore dhe për Shpërndarësit e Shërbimit të Internetit - ISP -

Transmetim i Licensuar për Kompanitë TV Kabllore
dhe Shpërndarësit e Shërbimit të Internetit - ISP -

Korrespondencë nëpërmjet formularit të kontaktit:

    Ruajmë privatësinë dhe kujdesemi për sigurinë