Filma Kinemaje +5000 orë çdo muaj

Shfleto programet e kanaleve më të suksesshme të kinematografisë ndërkombëtare

Kinematografi Botërore
24/7 HDTV

Kryevepra të industrive filmike me përkthime në gjuhën shqipe

Veçanërisht për Shpërndarësit e Sinjaleve TV Kabllore dhe për Shpërndarësit e Shërbimit të Internetit - ISP -

Transmetim i Licensuar për Kompanitë TV Kabllore
dhe Shpërndarësit e Shërbimit të Internetit - ISP -

Korrespondencë nëpërmjet formularit të kontaktit:

  Ruajmë privatësinë dhe kujdesemi për sigurinë

  Transmetoji televizionet shqiptare
  dhe ndërkombëtare nëpërmjet OTT

  Mirëpresim stacionet shqiptare, si dhe rrjete televizive ndërkombëtare
  që të na transmetojnë OTT 24/7 kanalin dhe programacionin. | Oda TV

  Teknologji moderne e transmetimit Over-The-Top me anë të internetit

  Shfaq programacione drejtpërdrejt